Yukarı Çık

Koroner Bypass Ameliyatı

Koroner arter bypass ameliyatı, en sık yapılan kalp ameliyatlarındandır. Kalbi besleyen damarlar olan koroner arterler zaman içinde çeşitli risk faktörleri ile etkilenerek daralabilir ya da tamamen tıkanabilirler. Damarların bu şekilde tıkanmasına koroner arter hastalığı denir. Koroner arter bypass ameliyatı ile tıkanan damara yeni bir damar ilave edilerek kan akımına yeni bir yol açılmış olur. Böylece kalp, ihtiyacı olan kanı bu yeni damar aracılığı ile alarak uygun şekilde çalışmasına devam edebilir. Koroner arter daralmalarında ilaç tedavisi, koroner balon anjiyoplasti ve/veya stent ya da koroner bypass ameliyatı tedavi seçenekleri arasındadır.

Ameliyat sırasında damar köprüleme amacıyla hastanın çeşitli rezerv damarları kullanılabilir. Atar damar kökenli kullanmak uzun süreli dayanıklılık sağlaması bakımından önemlidir.

Koroner arter bypass cerrahisi deneyimli bir ekipce ileri teknoloji kullanarak güvenli bir şekilde yapılabilmektedir. Dünyada ve ülkemizde cerrahi ölüm oranları % 1’lerin altına inmiştir. Kalp özel yöntemlerle durdurularak kalp‐akciğer makinesine bağlanır. Bu süreçte başta beyin olmak üzere diğer organlar kalp‐akciğer pompasıyla kanlandırılırlar. Ameliyat bittikten sonra kalp yeniden çalıştırılır. Son yıllarda gelişen teknolojik imkanlar ve artan deneyim sayesinde Bypass ameliyatları kalbi hiç durdurmadan da yapılabilmektedir (Beating Heart). Bu hem ameliyat süresini kısaltmakta hem de olası komplikasyonların oranını düşürmektedir. Ameliyattan sonra hastalar yoğun bakıma alınırlar, birkaç saat sonra solunum cihazından ayrılırlar ve ertesi gün servisteki odalarına çıkmış olurlar. Ek risk faktörü fazla olan hastalar, yoğun bakım tedavilerinin ardından servise alınırlar. Önemli bir komplikasyon gelişmeyen hastalar 5‐6. gün taburcu edilirler. Ameliyatların cerrahi kesi olarak göğüs kemiğinin ortadan kesildiği veya minimal invazif teknikle yan taraftan küçük kesiyle yapılması mümkündür.